Συχνές Ερωτήσεις

FAQs - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γιατί πρέπει να επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του Τμήματος;

Η Γραμματεία του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) καθώς και οι καθηγητές του Τμήματος, επικοινωνούν με τους φοιτητές/τριες, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://ecec.uniwa.gr/ Για το λόγο αυτό προτείνεται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε καθημερινά. Επίσης πέραν των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα μπορείτε να έχετε ενημέρωση σε θέματα που αφορούν: στις σπουδές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παροχές και μέριμνα για τους φοιτητές, κ. ά. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://www.uniwa.gr/ και να έχετε επιπλέον ενημέρωση.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τη Γραμματεία του Τμήματος;

Η Γραμματεία του Τμήματος υποστηρίζει τους φοιτητές τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και αφού αποφοιτήσουν.
Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α) ηλεκτρονικά: ecec@uniwa.gr θέτοντας τα ερωτήματα ή τα αιτήματά σας. Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται τόσο από τη Γραμματεία όσο κι από την πύλη του Φοιτητολογίου.

β) τηλεφωνικά: 210-5387092 και

γ) με φυσική παρουσία, κατόπιν ραντεβού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, του ΕΟΔΥ (χρήση μάσκας, αποστάσεων).

Τι είναι η πλατφόρμα Open e–class;

Η πλατφόρμα Uniwa Open e–class, είναι μία πύλη ηλεκτρονικών μαθημάτων όπου αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων, υποβολής εργασιών καθώς και διενέργειας εξετάσεων. Επισήμανση: Στην πλατφόρμα e – class δεν γίνονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων ανά εξάμηνο. Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται μέσω του Φοιτητολογίου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω εγγραφής στη διεύθυνση: https://eclass.uniwa.gr/ Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι οι χρήστες να διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (email@uniwa.gr).

Τι είναι η πλατφόρμα Moodle;

Η πλατφόρμα Moodle @ West Attica, είναι μια πύλη ηλεκτρονικών μαθημάτων, αντίστοιχη του e–class, όπου αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων, υποβολής εργασιών καθώς και διενέργειας εξετάσεων Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω εγγραφής στη διεύθυνση: https://moodle.uniwa.gr/ Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι οι χρήστες να διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (email@uniwa.gr).

Τι είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) και πώς μπορώ να την αποκτήσω;

Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών Ιδρυματικών κωδικών. Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Τι είναι το Φοιτητολόγιο;

Πρόκειται για μια πύλη: https://services.uniwa.gr/ των φοιτητών και των καθηγητών, όπου δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ για κάθε φοιτητή/τρια (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, Τμήμα κ. ά.), υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων των μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης, υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κ. ά.) καθώς και η προβολή των βαθμολογημένων μαθημάτων του φοιτητή. Η πύλη παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/τρια να βρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις σπουδές του καθώς επίσης και να υποβάλει ηλεκτρονικά διάφορα αιτήματα. Για το πρώτο εξάμηνο φοίτησης δεν απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων.

Επισήμανση: Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (εκτός του πρώτου), οι φοιτητές, θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στην πύλη του Φοιτητολογίου, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Τι είναι ο Εύδοξος και ποιες υπηρεσίες παρέχει;

Πρόκειται για μία υπηρεσία: http://eudoxus.gr/ η οποία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δηλώσουν συγγράμματα για τα μαθήματα που έχουν επιλέξει στο Φοιτητολόγιο. Η χορήγηση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας και απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους/τις φοιτητές/τριες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα καθώς και τη δυνατότητα παραλαβής των.

Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα;

Ναι. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η πρακτική περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα» του Ζ ή του Η Εξαμήνου με κωδικό ΠΡΑΚ 93 το οποίο αντιστοιχεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες και φόρτο εργασίας εξακόσια (600). Η διάρκεια της Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι δυο ανθρωπομήνες εντός του Ζ ή Η ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σε ποιο εξάμηνο από τα δυο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματος: https://ecec.uniwa.gr/praktiki-askisi-sto-epaggelma/

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχω στην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα;

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στην  Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι:

Ο/η φοιτητής/τρια να είναι φοιτητής του Ζ ή Η εξαμήνου ή μεγαλύτερου από αυτά

Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δυο τρίτα (2/3) των μαθημάτων έως και το 6ο εξάμηνο

Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα παρακάτω τρία προαπαιτούμενα  μαθήματα:

  • ΠΑΙ 07   Αγωγή Βρέφους ΙΙ
  • ΠΑΙ 19   Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και Διαμόρφωση του Πολίτη
  • ΨΥΧ 22  Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματος: https://ecec.uniwa.gr/praktiki-askisi-sto-epaggelma/

Τι είναι η πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ;

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε Ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ: http://praktiki.uniwa.gr/praktikiaskisi/. Σε αυτούς τους φορείς υπάρχει αμοιβή και καλύπτεται η ασφάλεια αστικής ευθύνης από το ΕΣΠΑ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ καθώς και τα κριτήρια για να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματος.

Είναι υποχρεωτική η Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας;

Όχι. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο, είτε στο Ζ είτε στο Η. Με αιτιολογημένο αίτημα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον εξάμηνο. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία απαλλάσσονται από δυο (2) μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής.

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τμήματος: https://ecec.uniwa.gr/ptychiakes-ergasies/

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Σε ποιο έτος μπορώ να μετακινηθώ σε Παν/μιο Εξωτερικού;

Από το 1ο έτος. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ: https://erasmus.uniwa.gr/programma-erasmus/klasiki-kinitikotita-katigories-kinitikotitas/

Πότε πρέπει να κάνω αίτηση για να συμμετέχω στο πρόγραμμα ERASMUS+ ;

Δεν υπάρχουν σταθερές ημερομηνίες, πρέπει να ενημερώνεστε από τις σχετικές ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του τμήματος αλλά και της ιστοσελίδας του ΠΑΔΑ. Καλό είναι να προετοιμάζεστε από νωρίς (τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν).

Πώς γίνεται η επιλογή των φοιτητών που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ ;

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/

Μπορώ να φύγω με τον πρόγραμμα ERASMUS+ και για πρακτική άσκηση;

Ναι, υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία για την πρακτική άσκηση. Πρώτα από όλα πρέπει να βρείτε ένα προσχολικό κέντρο να σας δεχτεί και μετά να προχωρήσετε στην αίτηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη σελίδα του «Ομίλου Πρακτικής Άσκησης» του προγράμματος ERASMUS+ του ΠΑΔΑ: https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για να μάθω περισσότερα;

Με τον συντονιστή Erasmus του τμήματος (Δρ Μαρία Χατζηγιάννη, mhatzigianni@uniwa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: Πριν όμως από τη συνάντηση με τον συντονιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε περιηγηθεί στη σελίδα του ERASMUS+ του τμήματος και του ΠΑΔΑ και έχετε διαβάσει τις σχετικές πληροφορίες: https://erasmus.uniwa.gr/programma-erasmus/