Κλασική Κινητικότητα

Το πρόγραμμα Erasmus+ για περισσότερα από 30 χρόνια τώρα παρέχει πλούσιες δυνατότητες για ταξίδια εντός και εκτός Ευρώπης. Πάνω από 3.000.000 φοιτητές έχουν μετακινηθεί με αυτό το πρόγραμμα. Έχει αποδειχθεί ότι η εμπειρία Εrasmus+ προσφέρει μοναδικές δυνατότητες να γνωρίσεις διαφορετικά εκπ/κά συστήματα, κουλτούρες, γλώσσες και πολιτισμούς και να αναπτύξεις την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία σου. Επίσης, αποτελεί ένα επιπλέον προσόν για την εύρεση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την κλασική κινητικότητα τόσο για φοιτητές όσο και για το προσωπικό ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μακροχρόνια (2-12 μήνες)  και Βραχυχρόνια (5-30 ημέρες)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ