Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Υλικό από την παρουσίαση στις/στους φοιτήτριες/τες του Τμήματος)

 

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” με κατευθύνσεις α) Προσχολικής Αγωγής, β) Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ) Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.