Πρόσβαση – Εγκαταστάσεις

Το ΤΑΦΠΠΗ στεγάζεται στο Κτήριο 10 (Κ10), της Πανεπιστημιούπολης 1 (Άλσος Αιγάλεω), Αγίου Σπυρίδωνος 28,  12243 Αιγάλεω.

 

ΧΑΡΤΗΣmap

Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Χάρτης κτιρίων για την Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

 

Γραμματεία του Τμήματος

Κτήριο 10 (Ισόγειο), Γραφείο:  

Προϊσταμένη: Σχινά Μαρία

Τηλέφωνο: 210 5387092

e-mail: ecec@uniwa.gr

Ώρες λειτουργίας για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00. 

 

Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου

Το Τμήμα διαθέτει τρεις χώρους στο ισόγειο του Κτηρίου Κ10, και σε πτέρυγα που έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΦΠΠΗ,  όπου πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μέρη συγκεκριμένων μαθημάτων και οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτά ανά ομάδες.

 

Εργαστήριο της Αγωγής Βρέφους

Στο  εργαστήριο  Αγωγής  βρέφους  επιδιώκεται  η εμβάθυνση των θεωρητικών γνώσεων  του θεωρητικού μέρους  του μαθήματος  και η  απόκτηση βασικών δεξιοτήτων  για την φροντίδα των βρεφών και μικρών παιδιών.

Ενδεικτικά στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται δράσεις   που σχετίζονται  με την :

 • μελέτη περιπτώσεων ( case study ) μέσα από την προβολή video και ανάλυση τους σε μικρές ομάδες φοιτών/τριων
 • ανάλυση της σημασίας της σωστής φροντίδας στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των βρεφών και μικρών παιδιών
 • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την φροντίδα των βρεφών και μικρών παιδιών
 • γνωριμία με τον επαγγελματικό χώρο και το αντικείμενο εργασίας με επισκέψεις σε χώρους αγωγής βρεφών και νηπίων ή σε άλλους χώρους όπου συχνάζουν μικρά παιδιά
 • γνωριμία με παιχνίδια, βιβλία, ερεθίσματα και δράσεις που απευθύνονται σε βρέφη και μικρά παιδιά
 • απόκτηση βασικών γνώσεων για θέματα ασφάλειας στους χώρους; Αγωγής για βρέφη και μικρά παιδιά
 • μελέτη άρθρων για βρέφη και μικρά παιδιά σε μικρές ομάδες εργασίας

 

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αγωγής Βρέφους είναι η κ. Αγγελή Βαρβάρα.  

 

Εργαστήριο Μουσικοκινητικής

Στο εργαστήριο της Μουσικής και Κινητικής Αγωγής γίνεται εμπέδωση, περαιτέρω ανάλυση και βιωματική επεξεργασία των θεμάτων και εννοιών που περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων: Μουσική Παιδαγωγική, Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγική του Τραγουδιού και Παιδικό Τραγούδι, Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Αγωγή και Δραματοποίηση.

 Ενδεικτικά στο εργαστήριο πραγματοποιούνται δράσεις που αφορούν στα παρακάτω:

 • Βασικά στοιχεία μουσικής θεωρίας (ρυθμός, μελωδία, μουσικές φράσεις, μουσικές φόρμες,  tempo κ.ά.)
 • Εκμάθηση της τεχνικής της φλογέρας και των κρουστών και μελωδικών οργάνων της ορχήστρας Carl Orff
 • Εκμάθηση παιδικών τραγουδιών
 • Παραδοσιακά τραγούδια για βρέφη και νήπια (νανουρίσματα, ταχταρίσματα, λαχνίσματα κ.ά.)
 • Απλές κινητικές φόρμες, δημιουργική κίνηση και κινητικός αυτοσχεδιασμός
 • Σύνδεση της μουσικής και κινητικής αγωγής με άλλες τέχνες (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι)
 • Ηχο -ιστορίες
 • Αφήγηση ιστορίας
 • Δημιουργική γραφή
 • Αυτοσχεδιασμοί
 
Υπεύθυνη του εργαστηρίου Μουσικής και Κινητικής Αγωγής είναι η κ. Χατζιδάκη Ζωή (Λέκτορας εφαρμογών).

 

Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής

Το εργαστήριο της Αισθητικής Αγωγής υποστηρίζει τη διεξαγωγή μαθημάτων σχετικών με τις εικαστικές τέχνες (Αισθητική Αγωγή, Εικαστική έκφραση: εφαρμογές, Εικαστικές πλαστικές δημιουργίες στον παιδικό σταθμό), καθώς και πολλά ακόμη μαθήματα του κύκλου μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας και Πολιτισμού ως προς τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν τη χρήση εικαστικών υλικών (π.χ. Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική, Μαθησιακά περιβάλλοντα σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, Κουκλοθέατρο, Κρουστά μουσικά όργανα και ηχογόνες πηγές κ.ά.). Το εργαστήριο χρησιμοποιείται επίσης για την πραγματοποίηση περιορισμένου αριθμού μαθημάτων από το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό ως προς τη χρήση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας λόγω της διαρρύθμισής του.  

Ενδεικτικά στο εργαστήριο πραγματοποιούνται δράσεις που αφορούν στα παρακάτω: 

 • Συνθέσεις με σημεία, γραμμές, σχήματα.  
 • Θεωρία και εφαρμογές με το χρώμα.  
 • Τυπώματα και κολλάζ. 
 • Δημιουργία έργων πλαστικής από πηλό, γύψο, χαρτοπολτό. 
 • Χειροτεχνικές και αρχιτεκτονικές κατασκευές. 
 • Παρατήρηση και κριτικός σχολιασμός έργων τέχνης. 
 • Χρήση εικαστικών αναπαραστάσεων στο παιδαγωγικό πρόγραμμα και σχεδιασμός δραστηριοτήτων εικαστικής αγωγής. 
 • Συμμετοχή στην ετήσια παγκόσμια εικαστική δράση “La Grande Lessive” 

 

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αισθητικής Αγωγής είναι η κ. Καλεσοπούλου Δέσποινα.  

 

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και δύο από τα τρία ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή (ΕΨΕΠΑ) και το Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων  (ΕΨΑΒΝ).

 

Αίθουσες διδασκαλίας

Τα περισσότερα από τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα τρία «Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου» και στις Αίθουσες Κ16.213 και Κ16.214, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο Τμήμα μας από το ΠΑ.Δ.Α. Οι δύο αυτές αίθουσες βρίσκονται στο Κτήριο 16, 2ος όρ. Τα υπόλοιπα μαθήματα πραγματοποιούνται σε διάφορες άλλες αίθουσες ανάλογα με τον προγραμματισμό των μαθημάτων των υπολοίπων τμημάτων κάθε εξάμηνο και την διαθεσιμότητα χώρων/αιθουσών (βλ. πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου).

 

Γραφεία διδασκόντων

Γραφεία διδασκόντων βρίσκονται (α) στην πτέρυγα του ΤΑΦΠΠΗ όπου βρίσκονται τα τρία «Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου», (β) σε αίθουσα δίπλα από την χώρο της Γραμματείας, (γ) δύο ακόμα γραφεία στο Κτήριο 16, και (δ) ένα γραφείο στο ισόγειο του Κτηρίου Κ12.008 Χατζηγιάννη/Παλαιολόγου.