Χώροι Τμήματος

Το Τμήμα μας διαθέτει τρεις χώρους στο κτήριο Κ10 όπου πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μέρη συγκεκριμένων μαθημάτων και οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτά ανά ομάδες.

 

Εργαστήριο της Αγωγής Βρέφους

 

 

Εργαστήριο Μουσικοκινητικής

 

 

Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής