Πρόσβαση – Εγκαταστάσεις

Το ΤΑΦΠΠΗ στεγάζεται στο Κτήριο 10, της Πανεπιστημιούπολης 1 (Άλσος Αιγάλεω), Αγίου Σπυρίδωνος 28,  12243 Αιγάλεω.

ΧΑΡΤΗΣ

 

map

 

Γραμματεία του Τμήματος

Κτήριο 10 (Ισόγειο), Γραφείο:  

Προϊσταμένη: Σχινά Μαρία

Τηλέφωνο: 210 5387092

e-mail: ecec@uniwa.gr

Ώρες λειτουργίας για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00. 

 

Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου

Το Τμήμα διαθέτει τρεις χώρους στο ισόγειο του Κτηρίου Κ10, και σε πτέρυγα που έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΦΠΠΗ,  όπου πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μέρη συγκεκριμένων μαθημάτων και οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτά ανά ομάδες.

Εργαστήριο της Αγωγής Βρέφους

 

 

Εργαστήριο Μουσικοκινητικής

 

 

Εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής

 

 

Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και δύο από τα τρία ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή (ΕΨΕΠΑ) και το Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων  (ΕΨΑΒΝ).

 

Αίθουσες διδασκαλίας

Τα περισσότερα από τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα τρία «Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου» και στις Αίθουσες Κ16.213 και Κ16.214, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο Τμήμα μας από το ΠΑ.Δ.Α. Οι δύο αυτές αίθουσες βρίσκονται στο Κτήριο 16, 2ος όρ. Τα υπόλοιπα μαθήματα πραγματοποιούνται σε διάφορες άλλες αίθουσες ανάλογα με τον προγραμματισμό των μαθημάτων των υπολοίπων τμημάτων κάθε εξάμηνο και την διαθεσιμότητα χώρων/αιθουσών (βλ. πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου).

 

Γραφεία διδασκόντων

Γραφεία διδασκόντων βρίσκονται (α) στην πτέρυγα του ΤΑΦΠΠΗ όπου βρίσκονται τα τρία «Εργαστήρια στήριξης διδακτικού έργου», (β) σε αίθουσα δίπλα από την χώρο της Γραμματείας, (γ) δύο ακόμα γραφεία στο Κτήριο 16, και (δ) ένα γραφείο στο ισόγειο του Κτηρίου Κ12.008 Χατζηγιάννη/Παλαιολόγου.