Ανακοινώσεις Ζ+Η Εξαμήνου και άνω

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19 Μαΐου 2023*.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 5 Μαΐου 2023*.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ...

Περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η κα Όλγα Φωτακοπούλου και η κα Jane OConnor, καθηγήτριες από το Birmingham City University της Αγγλίας θα επισκεφτούν το τμήμα μας στις 20 και 21 Μαρτίου.

Θα παρουσιάσουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι:

  1.  ‘Resisting hyperrealitytalking to young children about YouTube/YouTubeKids’ – Jane OConnor  –  
  2. ...
Περισσότερα

-Για την ύλη των μαθημάτων που εισηγείται η κα.Σαϊτη πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΛΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΙΑΝ 2023 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΛΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΙΑΝ 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΠΕ

-Για την ύλη των μαθημάτων που εισηγείται η κα.Καλεσοπούλου και η κα.Καρούντζου πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

-Για την ύλη των μαθημάτων που εισηγείται η κα.Κωνσταντουλάκη πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ_ΙΑΝ 2023_ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ

-Για την ύλη των μαθημάτων που εισηγείται η κα.Παλαιολόγου πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

-Για την ύλη των μαθημάτων που εισηγείται η κα.Χατζηγιάννη πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΛΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ – ...

Περισσότερα

Όσες φοιτήτριες και φοιτητές άνω του 9ου εξαμήνου επιθυμούν να συμμετέχουν στην εμβόλιμη εξεταστική για το Μάθημα του Η’ εξαμήνου «Οι Μουσειακές Συλλογές ως παιδαγωγικό εργαλείο στην πρώιμη παιδική ηλικία», θα πρέπει να καταθέσουν απαλλακτική εργασία ως τις 24/2/2023. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στο eclass

Όσες φοιτήτριες και φοιτητές άνω του 9ου εξαμήνου επιθυμούν να συμμετέχουν στην εμβόλιμη εξεταστική για το Μάθημα του Δ’ εξαμήνου «Αισθητική Αγωγή» και έχουν περάσει το εργαστήριο σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, μόνο όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες /φοιτητές  του Z και μεγαλύτερου εξαμήνου οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση  στο Επάγγελμα στο Εαρινό εξάμηνο του 2023 σε συνάντηση την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην  αίθουσα Κ16214  και να εγγραφούν στο  e-class ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ 2023  μέχρι την Πέμπτη 26/01/2023 .

 

                                                                                        Οι Διδάσκουσες

Αγγελή Β. – Δημητριάδη Σ. ...

Περισσότερα

 

Σας προωθούμε την  Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση και ανάρτηση αυτής στη σελίδα των Τμημάτων σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_2022 2023_ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 100652 – 21-10-2022 Αιγάλεω

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023 ...

Περισσότερα