Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, αποσκοπεί στην κατάρτιση Διδακτόρων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Π.Δ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Επιστήμης της Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ