Υποψήφιοι Διδάκτορες

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια/τής και
μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης

1

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

snikolidakis@uniwa.gr

 

 

1. Λέλα Γώγου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”
2. Θεόδωρος Ελευθεράκης, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

«Η κατάρτιση των μαθητών στις δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση»

11/5-6-2019

2

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

 

imanousakakis@uniwa.gr

1. Λέλα Γώγου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης”
2. Θεόδωρος Θάνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Παναγιώτης Γιαβρίμης,Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Έρευνας”, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

«Φτώχεια, Παιδική Ηλικία και εκπαιδευτικές ανισότητες. Εμπειρική έρευνα συνθηκών διαβίωσης σε παιδιά δημοτικού γενικών και ειδικών σχολείων»

21/25-11-2019

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

zpapadopoulou@uniwa.gr

1. Ελένη Μουσένα,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου,Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Αθανάσιος Σπυριδάκος,Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Προγραμματισμός με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Έργων”, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

21/25-11-2019

4

 

 

ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

vkoulioumpas@uniwa.gr

 

 

1. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”
2. Ελένη Μουσένα,
Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Ασημίνα ΡάλληΑναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Εξελικτική Ψυχολογία”, Τμήμα Ψυχολογίας / ΕΚΠΑ.

«Ψυχοπαιδαγωγικές οπτικές στην Προσχολική Αγωγή: η περίπτωση των εορταστικών εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό».

 

 

21/25-11-2019

 

 

5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΗΣ

 

fpanagiotounis@uniwa.gr

1. Σαϊτη Άννας,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης”
2. Νταλιάνης Φιλόθεος,Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Management”, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Σαρδιανού Ελένης, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

«Η διερεύνηση του αντίκτυπου της οργανωσιακής σιωπής και του οργανωσιακού κυνισμού στη διαχείρισης της γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα».

11/12-06-2020

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

fkyrou@uniwa.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Άννα Σαϊτη,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης”
2. Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Στατιστική – Πληροφορικά Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στην Εκπαίδευση”, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Ελένη Σαρδιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

 

 

 

 

 

 

«Η ανάδειξη της σημασίας της διοικητικής κινδύνου και οι στάσεις και αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων στους οργανισμούς μάθησης»

 

 

11/12-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

ΨΑΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

fpsatha@uniwa.gr

 

 

 

 

 

 

1. Ελένη Μουσένα,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Χριστίνα Παλαιολόγου, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό θέατρο”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

 

«Η υπεραξία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος στην καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου».

 

 

11/12-06-2020

 

 

 

8

ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

akatsoula@uniwa.gr

1. Ελένη Μουσένα,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”
2. Δέσποινα Καλεσοπούλου,Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Μουσειακή Αγωγή για μικρά παιδιά με εξειδίκευση στη χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Ελένη Καινούριου, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Βρεφονηπιοκομων” Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

«Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για το περιεχόμενο και τις διδακτικές μεθόδους στην εκπαίδευση της πολιτότητας».

25/22-11-2021

 

 

9

 

 

 

 

 

ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

aanogiannaki@uniwa.gr

 

 

 

 

 

1. Δέσποινα Καλεσόπουλου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Μουσειακή Αγωγή για μικρά παιδιά με εξειδίκευση στη χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος”
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου,Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Ελένη Μουσένα,Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

«Μετανθρωπιστικές προσεγγίσεις στη σχέση του βρέφους με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η ενίσχυση του βρέφους ως δημιουργού».

 

 

 

 

25/22-11-2021

 

 

 

 

10

 

 

ΤΣΟΛΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

atsolka@uniwa.gr

 

 

1. Άννα Σαΐτη, Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης”
2.Dr Rosemary Papa, Professor of Educational and Comparative Leadership, Northern Arizona University, U.S.A.
3. Dr Khalid Arar, Professor of Educational Leadership and Higher Education, Texas State University, U.S.A.

«Nudge Theory as a tool to raise primary teachers’ motivation».

 

 

25/22-11-2021

 

 

 

11

 

 

 

ΔΕΓΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

gdegaitas@uniwa.gr

 

 

 

1. Άννα Σαΐτη,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης”
2. Ελένης Σαρδιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος”, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
3. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

«Ηγετικές πρακτικές, το σχολείο ως οργανισμός μάθησης και η ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία και/ή με ειδικές μαθησιακές ανάγκες».

25/22-11-2021

 

 

 

12

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

afrcharalampous@uniwa.gr

 

 

 

 

1. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”
2. Ελένη Μουσένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Πολιτότητα και παιδαγωγική πράξη σε Προσχολικούς θεσμούς”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Δέσποινα Καλεσόπουλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Μουσειακή Αγωγή για μικρά παιδιά με εξειδίκευση στη χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

«Αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης στο παιχνίδι, με προτεινόμενο τίτλο “ Παιχνίδι: επιλογές, εμπειρίες και απόψεις των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας».

25/22-11-2021

 

 

 

 

13

 

 

 

 

ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 

ngatzoudi@uniwa.gr

 

 

 

 

1. Χριστίνα Παλαιολόγου,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό θέατρο”
2. Ελένη Κατσιάδα, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη Σχέσεων”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Κλειώ Φανουράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Θεατρολογία-Διδακτική του Θεάτρου: Θεωρία και Πράξη”, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Η συμβολή της Παιδικής Σκηνής της Ξένιας Καλογεροπούλου στην εξέλιξη του παιδικού Θεάτρου στην Ελλάδα»

 

 

 

25/22-11-2021

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

ΜΠΟΥΡΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

dbourha@uniwa.gr

 

 

 

 

1. Μαρία Χατζηγιάννη,Επιβλέπουσα Καθηγήτριατου Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Επίκουρη Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Σύγχρονη Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία”
2. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Μιχάλη Βιτούλη,Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη”, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

«Το Σύγχρονο παιχνίδι των μικρών παιδιών (1 – 4 ετών) με τις Νέες Τεχνολογίες: ένα προτεινόμενο πλαίσιο παρατήρησης και αξιολόγησης»

 

25/22-11-2021