Το Επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Το Επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (European Early Childhood Education Research Association – EECERA), καθώς και η Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’ Education Prescholaire – OMEP), ορίζουν ότι το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας υποστηρίζει την αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού από την γέννησή του έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τη μάθηση και την ευημερία του.  Για την επίτευξη του σκοπού αξιοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές, αναπτυξιακές και μαθησιακές θεωρίες, καθώς και θεωρίες κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, διεπιστημονικές προσεγγίσεις και έγκυρα ερευνητικά δεδομένα. H  επικέντρωση στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων του παιδιού είναι πρωταρχική για το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί εξέλιξη του επαγγέλματος του Βρεφονηπιοκόμου και του εφαρμοσμένου επιστημονικού κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ο οποίος είχε από το 1991 θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία έχουν καθορισθεί και κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1404/1983, άρθρο 25, παρ. 2 εδ. (γ) (ΦΕΚ 173). 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /24.12.1991: 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:

  1. στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
  2. στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και
  3. στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας. 

 

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

  1. Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
  2. Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών. 
  3. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

3. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 

 

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να απασχοληθούν και στην Ειδική Αγωγή.

 

5. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

Τον Μάιο του 2022 και έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τις δρομολογούμενες εξελίξεις που αφορούν στο αναμορφωμένο Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (προσοντολόγιο) καθώς και στην επικαιροποίηση του κλαδολογίου, όπως αυτό ανακοινώθηκε από τον ΥΠΕΣ κ. Βορίδη τον Ιούλιο του 2022 (https://www.ypes.gr/ypes-m-voridis-neo-prosontologio-kladologio-sto-dimosio-epeita-apo-20-chronia-thorakizetai-peraitero-i-diafaneia-kai-i-axiokratia-stis-proslipseis/), ο Πρόεδρος του Τμήματος ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει και να αποστείλει, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους Προέδρους των τριών Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και σχετικής ενημέρωσης και συμφωνίας με το ακαδημαϊκό προσωπικό και των τριών (3) Τμημάτων Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της χώρας, επιστολή ενημέρωσης προς το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών με βασικό αίτημα την Καθιέρωση κλάδου «ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» για τις Ειδικότητες των πτυχιούχων των Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και μετονομασία του υφιστάμενου κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων σε «ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (https://ecec.uniwa.gr/announcements/18142/).

 

Ευελπιστώντας ότι θα γίνουν κατανοητές οι θέσεις και οι εξελίξεις, κοινωνικές και επιστημονικές, στον κρίσιμο χώρο της πρώιμης παιδικής ηλικίας, και οι προαναφερθείσες αλλαγές στο κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο θα προλάβουν δυσάρεστες εξελίξεις που μπορεί να δημιουργηθούν στον ευαίσθητο αυτό εργασιακό χώρο όπου πρωταγωνιστούν τα πολύ μικρά παιδιά, θα θεραπεύσουν το κενό που δημιουργήθηκε μετά την μετεξέλιξη των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά Τμήματα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής και εκπαιδευτικής ανέλιξης του υφιστάμενου και μελλοντικού προσωπικού των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών ανά την χώρα, και κατ’ επέκταση θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευαίσθητο αυτό χώρο της αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία.

 

Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 85 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» και την θεσμοθέτηση των Κλάδων ΠΕ & ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το Σάββατο 17/12.2022 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/Α’/17-12-2022).

Όπως προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), ενεργοποιείται πλέον «Κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΕιδικότητα: ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής», ο οποίος εντάσσεται πλέον ισότιμα στον Η’ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (στον συγκεκριμένο τομέα εντάσσονται οι εξής κλάδοι: Ειδικών Παιδαγωγών, Νηπιαγωγών, Παιδαγωγών (Δημ/κής Εκπ/σης), Μαθηματικών, Ξένων Γλωσσών, Φιλολογικών σπουδών, Φυσικής  Αγωγής) (βλ. σελ. 5771).

Επίσης, όπως προσδιορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ), μετονομάζεται ο πρώην πλέον Κλάδος Βρεφονηπιοκόμων σε «Κλάδο ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, Ειδικότητα: ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής» (βλ. σελ. 7587), ο οποίος εντάσσεται στον Η’ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.