Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ & ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ"...

Το πρώτο μάθημα "Παιδαγωγική της Εικόνας" (Επιλογής) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου την Δευτέρα 01/03 και ώρες 10:00- 13:00 μέσω Microsoft Teams meeting.     Για τη συμμετοχή σας στο μάθημα ακολουθήστε το link:          Click here to join the meeting   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae27ffb1e95524242b23a1d7cabbac16b%40thread.tacv2/1614343706058?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22c147cd5d-1c52-4a07-a452-5ffd18f8f8ef%22%7d    Για περαιτέρω ανακοινώσεις μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο eclass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC277/   Η...

Ανακοίνωση για τη Θεωρία Ρυθμός και Κίνηση Σας ενημερώνουμε πως η Θεωρία του μαθήματος Ρυθμός και Κίνηση αρχίζει τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 9.00 με 12.00. Καλούνται οι φοιτητές/τριες που οφείλουν να την παρακολουθούν να συμμετάσχουν σε αυτή...

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,   Το μάθημα της "Μεθοδολογίας Συγγραφής Επιστημονικής Έρευνας" που προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Το link του μαθήματος είναι : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab7fa7afd427b4c30b6416e8675a9c3ab%40thread.tacv2/1614178799963?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22acd549c7-d39e-4403-902e-e5172794a419%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος. Η Καθηγήτρια του μαθήματος Αναστασία Παπαδοπούλου ...