Ανακοινώσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του πανεπιστημίου, παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκκρεμεί η εξέταση των πτυχιακών τους να στείλουν ηλεκτρονικά την πτυχιακή τους εργασία καθώς και την Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον Υπεύθυνο - Επιβλέπων Καθηγητή τους.  Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι φοιτήτριες / τές που πιθανόν να χρειάζονται Βεβαίωση Συμμετοχής στις  Εξετάσεις για την εργασία τους, μπορούν με την έναρξη της εξεταστικής να συμπληρώνουν το παρακάτω έντυπο και να το αποστέλουν  ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο καθηγητή/Εισηγητή την ημέρα εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος στη...

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 2020 Σύμφωνα με την Πράξη 6/19-05-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (I. Συνθήκες και Περιβάλλον για την Υλοποίηση της Εξεταστικής) παράγραφο Η) Η εξέταση που θα πραγματοποιηθεί θα αφορά μόνο στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, ενώ λόγω των...

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις υπ’ αριθμ. 6/19-05-2020 και 7/26-05-2020 Συνεδριάσεις της αποφάσισε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εξ αποστάσεως. Η απόφαση της...

1η Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ.Έτους 2020 2021...

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί...