Οδηγός Σπουδών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών σε μορφή pdf και τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων για ΤΕΙ και ΠΑΔΑ. Επιπλέον, θα βρείτε τους Οδηγούς Σπουδών προηγούμενων ετών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Δείτε τις αντιστοιχίσεις: 

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΦΠΠΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ