Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΑΠΠ05 Μουσική Παιδαγωγική ΜΓΥ 5 (3Θ+2Ε) 5 Σωτηρίου Χριστίνα
ΓΕΝ06 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 3 5 Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
ΠΑΙ01 Προσχολική Παιδαγωγική: Θεσμοποίηση και Προσεγγίσεις ΜΓΥ 3 5 Μουσένα Ελένη
ΠΑΙ02 Αγωγή Βρέφους Ι ΜΕΥ 5 (3Θ+2Ε) 5 Αγγελή Βαρβάρα
ΠΑΙ03 Παιδαγωγικά Ρεύματα ΜΓΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΨΥΧ04 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι ΜΓΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ27 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΜΓΥ 3 5  
ΠΑΙ25 Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ26 Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων ΜΓΥ 3 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ39 Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ40 Παιδαγωγική του Τραγουδιού και Παιδικό Τραγούδι ΜΕΥ 3 5 Ρέτσιου Στυλιανή
ΑΠΠ41 Δραματοποίηση ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΚΔΟΕ35 Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ36 Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ37 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ38 Φιλοσοφία της Παιδείας ΜΕ 3 5  
ΠΑΙ28 Παιδαγωγική της Εικόνας ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ29 Το Μικρό Παιδί σε Κλειστές Δομές και Δομές Υγείας ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ30 Δημιουργικές Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΨΥΧ31 Γλωσσική Ανάπτυξη και Επικοινωνία στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ32 Παιδαγωγική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5  
ΨΥΧ33 Γνωστική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5  
ΨΥΧ34 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία ΜΓΥ 3 5  

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ44 Αγωγή Υγείας ΜΓΥ 3 5  
ΠΑΙ42 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ43 Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία ΜΕ 5 (3Θ+2Ε) 5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ56 Εικαστική Έκφραση: Εφαρμογές ΜΕ 3 5  
ΑΠΠ57 Κουκλοθέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ58 Παραμύθι και Παιδικό Θέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ59 Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Αγωγή ΜΓΥ 3 5 Χατζιδάκη Ζωή
ΚΔΟΕ52 Τεχνολογίες, Πληροφορία και Επικοινωνία (ΤΠΕ) στη Σχολική Διοίκηση ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ53 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ54 Διαχείριση Κρίσεων στις Μονάδες της Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ55 Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 3 5 Γώγου Λέλα
ΠΑΙ45 Παιδαγωγική Βρεφών μέσω Αλληλεπιδράσεων ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ46 Παιδαγωγικό Περιβάλλον για Βρέφη και Μικρά Παιδιά ΜΕΥ 3 5 Αγγελή Βαρβάρα
ΠΑΙ47 Παιδί και Βιβλίο ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ48 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΜΓΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ49 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ50 Κοινωνική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ51 Δημιουργικότητα και Μάθηση ΜΕΥ 3 5  
Προαιρετικά
ΣΤΠ96 Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) ΜΕΥ 3 5  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ72 Παιδαγωγικά Περιβάλλοντα σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ73 Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό ΜΕ 3 5  
ΑΠΠ74 Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός ΜΕΥ 3 5  
ΑΠΠ75 Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές ΜΕΥ 3 5  
ΚΔΟΕ68 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ69 Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ70 Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας και Δικαιώματα του Παιδιού ΜΕΥ 3 5 Γώγου Λέλα
ΚΔΟΕ71 Στρατηγική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική ΜΕ 3 5  
ΠΑΙ60 Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια ΜΕΥ 3 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ61 Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ62 Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ79 Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παδιού ΜΕΥ 3 5  
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ64 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ65 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ66 Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ67 Εισαγωγή στην Ψυχομετρία ΜΓΥ 3 5  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20 Αγγελή Βαρβάρα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ89 Οι Μουσειακές Συλλογές ως Παιδαγωγικό Εργαλείο στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ90 Πολιτισμικές Πρακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 5  
ΑΠΠ91 Εφαρμογές Χοροθεραπείας στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 3 5  
ΑΠΠ92 Στοιχεία Ιστορίας της Τέχνης ΜΕΥ 3 5  
ΚΔΟΕ85 Επαγγελματική Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ86 Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις Νέες Τεχνολογίες ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ87 Τεχνικές Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ88 Στοιχεία Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΠΑΙ63 Επαγγελματική Δεοντολογία και Πολιτική ΜΕ 3 5 Μουσένα Ελένη
ΠΑΙ76 Έρευνα και Παιδαγωγική Πράξη στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΓΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΠΑΙ77 Αειφορία και Περιβαλλοντική Αγωγή ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ78 Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών: Από τη Θεωρία στην Πράξη ΜΕΥ 3 5 Ρουφίδου Ειρήνη
ΠΑΙ80 Πολυγλωσσία σε Δομές Αγωγής ΜΕΥ 3 5  
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ81 Πρώιμη Παρέμβαση ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ82 Δια Βίου Ανάπτυξη: Εφηβεία και Ενήλικη Ζωή ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ83 Ψηφιακή Εποχή και Παιδί ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ84 Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία ΜΕΥ 3 5