Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ27 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ25 Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ26 Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων ΜΓΥ 3 5 Σωτηροπούλου Ελένη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ39 Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ40 Παιδαγωγική του Τραγουδιού και Παιδικό Τραγούδι ΜΕΥ 3 5 Ρέτσιου Στυλιανή
ΑΠΠ41 Δραματοποίηση ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΚΔΟΕ35 Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ36 Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ38 Φιλοσοφία της Παιδείας ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ71 Στρατηγική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΠΑΙ28 Παιδαγωγική της Εικόνας ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ29 Το Μικρό Παιδί σε Κλειστές Δομές και Δομές Υγείας ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ30 Δημιουργικές Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΨΥΧ31 Γλωσσική Ανάπτυξη και Επικοινωνία στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ33 Γνωστική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ34 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ101 Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Προαιρετικά
ΓΕΝ97 Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΕΥ 3 5  
ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΓΕΝ44 Αγωγή Υγείας ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ42 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 6 (3Θ+3Ε) 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ43 Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία ΜΕ 5 (3Θ+2Ε) 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ56 Εικαστική Έκφραση: Εφαρμογές ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΑΠΠ57 Κουκλοθέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ58 Παραμύθι και Παιδικό Θέατρο ΜΕΥ 3 5 Παλαιολόγου Χριστίνα
ΑΠΠ59 Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Αγωγή ΜΓΥ 3 5 Χατζιδάκη Ζωή
ΓΕΝ98 Θέματα Πρώτων Βοηθειών για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ52 Τεχνολογίες, Πληροφορία και Επικοινωνία (ΤΠΕ) στη Σχολική Διοίκηση ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ53 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ54 Διαχείριση Κρίσεων σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΚΔΟΕ55 Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΠΑΙ45 Παιδαγωγική Βρεφών μέσω Αλληλεπιδράσεων ΜΕΥ 3 5 Κατσιάδα Ελένη
ΠΑΙ47 Παιδί και Βιβλίο ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΨΥΧ48 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΜΓΥ 3 5 Παπαηλιού Χριστίνα
ΨΥΧ49 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)
ΨΥΧ50 Κοινωνική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ51 Δημιουργικότητα και Μάθηση ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
Προαιρετικά
ΣΤΠ96 Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20 Αγγελή Βαρβάρα, Δημητριάδη Σοφία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ72 Μαθησιακά Περιβάλλοντα σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ73 Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΠ74 Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΑΠΠ75 Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ37 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ68 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ70 Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας και Δικαιώματα του Παιδιού ΜΕΥ 3 5  
ΚΔΟΕ100 Επικοινωνία Μάρκετινγκ για Εκπαιδευτικές υπηρεσίες ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΠΑΙ60 Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια ΜΕΥ 3 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ61 Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης ΜΕΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΠΑΙ62 Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Δημητριάδη Σοφία
ΠΑΙ79 Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παιδιού ΜΕΥ 3 5 Σωτηροπούλου Ελένη
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ64 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό ΜΕΥ 3 5 Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)
ΨΥΧ65 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΨΥΧ66 Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ67 Εισαγωγή στην Ψυχολογική Αξιολόγηση ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Προαιρετικά
ΓΕΝ97 Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΕΥ 3 5 Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
H' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20 Αγγελή Βαρβάρα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ89 Οι Μουσειακές Συλλογές ως Παιδαγωγικό Εργαλείο στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ90 Πολιτισμικές Πρακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΑΠΠ91 Εφαρμογές Χοροθεραπείας στην Προσχολική Αγωγή ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΠ92 Στοιχεία Ιστορίας της Τέχνης ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΓΕΝ98 Θέματα Πρώτων Βοηθειών για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ69 Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη ΜΕ 3 5 Σαϊτη Άννα
ΚΔΟΕ85 Επαγγελματική Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ86 Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις Νέες Τεχνολογίες ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ99 Επιχειρηματικότητα & Τεχνικές λήψης απόφασης ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΠΑΙ63 Επαγγελματική Δεοντολογία και Πολιτική ΜΕ 3 5 Μουσένα Ελένη
ΠΑΙ76 Έρευνα και Παιδαγωγική Πράξη στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΓΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΠΑΙ77 Αειφορία και Περιβαλλοντική Αγωγή ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΙ78 Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών: Από τη Θεωρία στην Πράξη ΜΕΥ 3 5 Ρουφίδου Ειρήνη
ΠΑΙ80 Πολυγλωσσία σε Δομές Αγωγής ΜΕΥ 3 5 Σωτηροπούλου Ελένη
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ81 Πρώιμη Παρέμβαση ΜΕΥ 3 5 Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)
ΨΥΧ82 Δια Βίου Ανάπτυξη: Εφηβεία και Ενήλικη Ζωή ΜΕΥ 3 5 Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
ΨΥΧ83 Ψηφιακή Εποχή και Παιδί ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ84 Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί