Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ72 Παιδαγωγικά Περιβάλλοντα σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ73 Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό ΜΕ 3 5  
ΑΠΠ74 Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός ΜΕΥ 3 5  
ΑΠΠ75 Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές ΜΕΥ 3 5  
ΚΔΟΕ68 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ69 Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη ΜΕ 3 5  
ΚΔΟΕ70 Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας και Δικαιώματα του Παιδιού ΜΕΥ 3 5 Γώγου Λέλα
ΚΔΟΕ71 Στρατηγική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική ΜΕ 3 5  
ΠΑΙ60 Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια ΜΕΥ 3 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ61 Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ62 Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5  
ΠΑΙ79 Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παδιού ΜΕΥ 3 5  
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ64 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ65 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ66 Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου ΜΕΥ 3 5  
ΨΥΧ67 Εισαγωγή στην Ψυχομετρία ΜΓΥ 3 5