Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ93 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα ΜΕΥ 20 Αγγελή Βαρβάρα, Δημητριάδη Σοφία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΑΠΠ72 Μαθησιακά Περιβάλλοντα σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού ΜΕΥ 3 5 Καλεσοπούλου Δέσποινα
ΑΠΠ73 Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΠ74 Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΑΠΠ75 Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ37 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΜΕ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΔΟΕ68 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΜΕ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΚΔΟΕ70 Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας και Δικαιώματα του Παιδιού ΜΕΥ 3 5  
ΚΔΟΕ100 Επικοινωνία Μάρκετινγκ για Εκπαιδευτικές υπηρεσίες ΜΕ 3 5 Κωνσταντουλάκη Κλεοπάτρα
ΠΑΙ60 Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια ΜΕΥ 3 5 Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη
ΠΑΙ61 Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης ΜΕΥ 3 5 Χατζηγιάννη Μαρία
ΠΑΙ62 Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΜΕΥ 3 5 Δημητριάδη Σοφία
ΠΑΙ79 Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παιδιού ΜΕΥ 3 5 Σωτηροπούλου Ελένη
ΠΤΥΧ Πτυχιακή Εργασία 10  
ΨΥΧ64 Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό ΜΕΥ 3 5 Ναυρίδη Ευανθία (Άνθια)
ΨΥΧ65 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 5 Δεν θα ενεργοποιηθεί
ΨΥΧ66 Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου ΜΕΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΥΧ67 Εισαγωγή στην Ψυχολογική Αξιολόγηση ΜΓΥ 3 5 Διδάσκοντες – Επιστημονικοί Συνεργάτες
Προαιρετικά
ΓΕΝ97 Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας ΜΕΥ 3 5 Πετρογιάννης Κωνσταντίνος