Επικοινωνία

Πρόεδρος Τμήματος

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Καθηγητής

Email: kpetrogiannis@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος

Μαρία Σχινά

Γραμματέας

Γλυκερία Γιώτη

Τηλ.: 210 538 7092 (Εσωτ: 7092)

Email: ecec@uniwa.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243