Επικοινωνία

Πρόεδρος Τμήματος

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης

Καθηγητής

Τηλ.: 210 538 7090 (Εσωτ: 7090)

Email: kpetrogiannis@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος

Μαρία Σχινά

Τηλ.: 210 538 7071 (Εσωτ: 7071)

Email: ecec@uniwa.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243