Εργαστήριο Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων (ΕΨΑΒΝ)

Καλωσορίσατε στο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ (ΕΨΑΒΝ)

(ΦΕΚ: 3058/23-07-2020)

 

Ένα άρτια εξοπλισμένο σύγχρονο εργαστήριο το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία (γνωστική, κοινωνική, γλωσσική ανάπτυξη)
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

 

Πεδία έρευνας

 • Πρώιμες επικοινωνιακές ικανότητες βρεφών και νηπίων
 • Πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη
 • Πρώιμη γνωστική ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων βρεφών και νηπίων με συνομηλίκους
 • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων βρεφών και νηπίων με παιδαγωγούς
 • Πρώιμη εκδήλωση αναπτυξιακών προβλημάτων
 • Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων για ζητήματα ανάπτυξη βρεφών και νηπίων
 • Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για ζητήματα ανάπτυξης βρεφών και νηπίων
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Παιδικός σταθμός και αναπτυξιακές συνέπειες
 • Σχέση παιδικού σταθμού και οικογένειας
 • Οικογένειες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και παιδιά προσχολικής ηλικίας

 

Ομάδες – Στόχοι

 1. Βρέφη και νήπια που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες ομάδες: τυπικής ανάπτυξης, προωρότητα, διάγνωση συνδρόμου, υψηλού κινδύνου για νευροαναπτυξιακές διαταραχές, δομές φροντίδας, προσφύγων/μεταναστών, ευάλωτων κοινωνικο-οικονομικά ομάδων.
 2. Βιολογικοί γονείς, συγγενικά πρόσωπα που εμπλέκονται ενεργά στην ανατροφή του βρέφους, θετοί γονείς, προσωπικό παιδικών σταθμών.

 

ΜΕΛΗ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (συμμετοχή των μελών του ΕΨΑΒΝ)

 • MB-CDI Words and Sentences: Προσαρμογή στα ελληνικά
 • BabyRobot, Horizon κωδικός 687831 (2016 – 2018): Επικοινωνία και συνεργασία παιδιού – ρομπότ: Εκπαιδευτική Ψυχολογία, μοντελοποίηση συμπεριφοράς και γνωστική ανάπτυξη σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). http://babyrobot.eu/
 • ΒabyAffect, ΑΡΙΣΤΕΙΑ κωδικός 68/1211 (2014 – 2016): Μοντελοποίηση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς που σχετίζονται με το πρώιμο λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές λειτουργίες, με εφαρμογή στην ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Γλωσσικής Καθυστέρησης. https://sites.google.com/site/babyaffectproject
 • Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (MIS 111582) (2007 – 2008): Πιλοτική εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με νοητική υστέρηση. Υπολογιστές και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού προσχολικής ηλικίας [ΠΕΝΕΔ 2001] (2003–2007)
 • Μελέτη των αντιλήψεων των μητέρων παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανατροφή των παιδιών – Κοινωνικοπολιτισμικές παράμετροι. Πρόγραμμα “Καποδίστριας”, Ε.Κ.Π.Α. (2010-2012)
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών Ρομά (Δ’ Φάση) [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΕΠΕΑΕΚ] (2011-2013)
 • Ανάπτυξη και στάθμιση της Κλίμακας Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (2012-2016)
 • Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory for Language Learning (S.I.L.L.) και προσδιορισμός του προφίλ στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης ξένης γλώσσας μαθητών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, μουσουλμάνων μαθητών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη και διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί στην τάξη [ΘΑΛΗΣ] (2012–2015)
 • Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC [CARE]. Ευρωπαϊκή Ένωση 7ο Πρόγραμμα Στήριξης FP7-SSH-2013-2 Collaborative Projects & Coordination and Support Actions. Grant agreement No 613318. (2014-2017)
 • Inclusive education and social support to tackle inequalities in society [ISOTIS]. Ευρωπαϊκή Ένωση HORIZON 2020. H2020-SC6-REV-INEQUAL research and innovation programme under Grant agreement No 727069. (2017-2019)
 • Professional development tools supporting participation rights in early childhood education [PARTICIPA]. ERASMUS+ [Call 2019 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training. ERASDMS S2019-1-PT01-KA202-060950] (2020-2022)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(Σύνδεσμος στα βιογραφικά)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η συλλογή δεδομένων σε έρευνες που αφορούν βρέφη και νήπια πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων. Οι συμμετεχόντες/ουσες λαμβάνουν μέρος εθελοντικά και τηρώντας όλους τους κώδικες δεοντολογίας της έρευνας (ανωνυμία, εμπιστευτικότητα). Η παραμικρή ένδειξη δυσαρέσκειας των παιδιών κατά την ερευνητική διαδικασία εκλαμβάνεται ως μη συναίνεση από μέρους τους. Τα δεδομένα είναι απόρρητα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς και δεν δημοσιοποιούνται.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως με τους ακόλουθους τρόπους: χορήγηση ερωτηματολογίων, συνέντευξη, μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, παρατήρηση, έρευνα δράση.

 

Τρέχουσες προσκλήσεις

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από γονείς βρεφών 16 – 30 μηνών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243, Κτίριο Κ10.025
τηλ: 210 538 5100