Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Βεβαίωση/ Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας λαμβάνουν οι απόφοιτοι του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 1173/16.03.2022 και με  την προϋπόθεση η Βεβαίωση Αναλυτικής τους Βαθμολογίας να περιλαμβάνει τα μαθήματα που αναγράφονται στις σελίδες 12093 και 12094 του εν λόγω ΦΕΚ.

Οι «αντιστοιχίσεις»  που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 9, παρ. 2, αφορούν μόνο τους ενεργούς φοιτητές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και εντάχθηκαν, μετά την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2021, στο ΝΕΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 4957/21-7-2022, άρθρο 99) και τις ρυθμίσεις/τροπολογίες του Ν. 5057/6-10-2023, άρθρο 24, η δυνατότητα αυτή παρέχεται ως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (31-8-2024).

Για τους αποφοίτους πριν την έκδοση του ΦΕΚ 1173_16.03.2022, δεν χορηγείται βεβαίωση.

Σε περίπτωση που υπάρξει νεότερη απόφαση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και θα αφορά τους αποφοίτους με πρόγραμμα Πανεπιστημίου,  θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.