ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες /τές

Ευχόμαστε σε όλους/ες Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!!!

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 η Γραμματεία του Τμήματος μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1 ΠΑΔΑ), Αγ. Σπυρίδωνος 28. Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις άμεσα για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία και τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με προγραμματισμένη συνάντηση (Υπ. Αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ με ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΙ) ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVIT-19» Τεύχος Β’/Ν.3707/4-9-2020),

Υπενθυμίζουμε τα εξής παρακάτω και παρακαλούμε την τήρησή τους για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος καθώς και την άμεση εξυπηρέτησή σας:

  • Η επικοινωνία με τη Γραμματεία ή τους/ις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος θα γίνεται μόνο μέσω της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (……..@uniwa.gr). Δεν δίνονται απαντήσεις και δεν αποστέλλονται έγγραφα σε προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οικείου προσώπου.
  • Για την έκδοση Βεβαιώσεων Φοίτησης, Πιστοποιητικών, Δελτίων Αναλυτικής Βαθμολογίας ή άλλων συναφών εγγράφων, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση με τους ακόλουθους τρόπους: α) μέσω του Φοιτητολογίου / Πιστοποιητικά, όπου εκεί θα λαμβάνετε τα εγκεκριμένα έγγραφα ή β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Για Αιτήσεις Ορκωμοσίας θα αναρτηθεί νέα Ανακοίνωση.
  • Για την Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί νέα Ανακοίνωση.
  • Οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών στα ΑΕΙ της χώρας θα πραγματοποιηθούν με αίτηση των επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Στην ίδια εγκύκλιο θα υπάρχουν και σχετικές αναλυτικές οδηγίες.

Από την Γραμματεία του Τμήματος