ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΦΠΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σας ενημερώνουμε ότι στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που θα ισχύει από το Ακαδ.Έτος 2020-2021, έχουν προστεθεί δύο (2) καινούργια μαθήματα επιλογής :

α) «Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς» – Ε’ εξάμηνο και

β) «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Οργανισμών» Ζ’ εξάμηνο