ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2021-2022

Μετά την αποστολή των αιτήσεων  καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με αριθμό 1-10/01/2022, εγκρίνει την  μετεγγραφή-μετακίνηση από άλλο Τμήμα των δικαιούχων Φοιτητών/τριών στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής..

Για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της εγγραφής όλοι οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία κατά προτίμηση με Email ή θα συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα των Τμημάτων από τα οποία προέρχεστε προκειμένου να ζητήσετε τη  διαγραφή σας από εκεί.

Οι Βεβαιώσεις Διαγραφής που θα εκδοθούν από τα προερχόμενα τμήματα θα αποσταλούν Υπηρεσιακά στο Τμήμα μας.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί  στο κινητό τηλέφωνο ή στο προσωπικό σας email κωδικοί,  για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο κωδικός πρόσβασης που θα αποτελείται από 21673….. θα είναι και ο αριθμός μητρώου σας στο Τμήμα μας.

Στην ιστοσελίδα

  • του Πανεπιστημίου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους Φοιτητές. (Ακαδημαϊκή ταυτότητα, παροχές σε φοιτητές, σίτιση κλπ). https://www.uniwa.gr/foitites/
  • Του τμήματος ανακοινώσεις που αφορούν τη φοίτησή σας, προγράμματα, ανακοινώσεις καθηγητών, Γραμματείας κλπ. https://ecec.uniwa.gr/

Παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα καθώς αναρτώνται ανακοινώσεις που είναι χρήσιμες για τη φοίτησή σας.

Η δήλωση των θεωρητικών μαθημάτων στο 1ο εξάμηνο, στα οποία και μπορείτε να εξεταστείτε στην Χειμερινή Εξεταστική 2021-2022 καθώς και την Επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2021-2022, θα γίνει ΜΟΝΟ για το εξάμηνο αυτό, από τη Γραμματεία του Tμήματος. Για τα Εργαστήρια δεν θα γίνει δήλωση ( δεν μπορείτε να εξεταστείτε)  καθώς είναι υποχρεωτικές οι παρουσίες.

Η δήλωση μαθημάτων από το επόμενο Εαρινό Εξάμηνο είναι υποχρέωση του φοιτητή η οποία γίνεται μέσω του  Φοιτητολογίου και σε ημερομηνίες όπου θα ανακοινώνονται με την έναρξη του εξαμήνου, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, διαφορετικά δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε καμία εξεταστική του Ακαδημαϊκού έτους.

Με την πρόσβασή σας στο e-class θα συνδεθείτε με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου και θα ενημερώνεστε για την εκπαιδευτική διαδικασία  (Ανακοινώσεις, ύλη, σημειώσεις, τυχόν ακυρώσεις κλπ). Μπορείτε να δείτε τα μαθήματα από το πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η εγγραφή στο e-class δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων παρά μόνο τόπος ηλεκτρονικού μαθήματος.

Ο τρόπος για να λάβετε βεβαίωση φοίτησης είναι να αιτηθείτε μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φοιτητολογίου και μόνο. Από εκεί θα λαμβάνετε υπογεγραμμένο και το έγγραφο, άμεσα.

Μέχρι την άρση των μέτρων η όποια επικοινωνία μας θα γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό σας email …..@uniwa.gr με τους κωδικούς που θα λάβατε. Σε προσωπικό email δεν θα δίνονται απαντήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Εκεί επίσης θα λαμβάνετε μηνύματα που θα αφορούν την ενημέρωσή σας καθ’ όλη  τη διάρκεια της φοίτησής σας.

Τα email όλων των Καθηγητών καθώς και της Γραμματείας του Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του Tμήματος.

 

Από τη Γραμματεία

Μαρία Σχινά Προϊσταμένη Γραμματείας – Γλυκερία Γιώτη  Γραμματέας