ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ