ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Προκειμένου να ξεκινήσετε την εκπόνησή της πτυχιακής σας εργασίας, οφείλετε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το έγγραφο  Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σας και υπογεγραμμένο, στο email του Επιβλέποντα Καθηγητή.

Οι Καθηγητές που επιθυμούν να αναλάβουν την επίβλεψη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αποστείλουν το παραπάνω έντυπο που τους έχει αποστείλει ο φοιτητής, συμπληρωμένο με τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας και υπογεγραμμένο από του ίδιους μέχρι τις 30/11/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.

Η διαδικασία καθώς και τα έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε με την αλλαγή του προγράμματος σπουδών και για όσους παρακολουθούν το ΝΕΟ ΠΣ του Πανεπιστημίου, Προαπαιτούμενο για την εκπόνηση πτυχιακής είναι το μάθημα:

603-Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , για να επιλέξετε το θεματικό πεδίο, που σας ενδιαφέρει και τον αντίστοιχο Καθηγητή.

Η Γραμματεία του Τμήματος