ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙ Α ΤΗΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -2024

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες /φοιτητές  του ΣΤ και μεγαλύτερου εξαμήνου που στο ακαδημαϊκό  έτος 2023 -2024 επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση  στο Επάγγελμα σε ενημερωτική  συνάντηση την Πέμπτη 8/06/2023 , ώρα 9:00 πμ., αίθουσα Κ16214

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ