Ανακοίνωση για την Εθελοντική ομάδα του ΤΑΦΠΠΗ

Ανακοίνωση για την Εθελοντική ομάδα του ΤΑΦΠΠΗ

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (01-11-2021) θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε την Πέμπτη 2/12/2021 και ώρα 7μμ στη διαδικτυακή συνάντηση όπου θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση για την Εθελοντική ομάδα του τμήματός μας.

Η πρωτοβουλία συγκρότησης εθελοντικής ομάδας φοιτητριών/τών για την ανάληψη παιδαγωγικών δράσεων σε πλαίσια/δομές που φιλοξενούν παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει ως στόχο την δραστηριοποίηση/ενεργοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού του ΤΑΦΠΠΗ σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος, της εξωστρέφειας του και της επαφής του με την κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.

 

Σκοπός της ομάδας είναι η προώθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών δράσεων προς όφελος των παιδιών, ιδιαίτερα δε εκείνων που μπορεί να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή ή ευάλωτη θέση εξαιτίας κάποιου/οιων απειλητικού/ών για την σωματική ή/και ψυχική τους υγεία παραγόντων. Μέσω της ομάδας θα προωθηθεί η αξιοποίηση της κεκτημένης γνώσης αλλά και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των φοιτητών οργανώνοντας εθελοντικές δράσεις και προγράμματα ανάλογα με το φορέα υποδοχής και τις ανάγκες των παιδιών όπως:

 

  • Δημιουργικές δράσεις και εργαστήρια παιχνιδιού
  • Θεατρικό παιχνίδι-δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών
  • Αφήγηση παραμυθιών-μικρών ιστοριών
  • Μουσική και τραγούδια
  • Κινητικά παιχνίδια και αθλήματα κ.ά.

 

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή συνάντηση

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPtMdl8SNeias1_-CdIsV0sFdPq2Y8aIKaHA_uP5YWgI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f287381-33a8-46b9-9b3c-3a6f512e5d98&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να γραφτείτε στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο e-class (για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα και να ενημερώνονται για μελλοντικές συναντήσεις και δράσεις

https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC375/)