Ανακοίνωση για το Εργαστήριο του μαθήματος «Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία»  του Στ΄ εξαμήνου.

Ανακοίνωση για το Εργαστήριο του μαθήματος «Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία»  του Στ΄ εξαμήνου.

Το εργαστήριο του μαθήματος «Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία» θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Για τους/τις φοιτητές/τριες που τα επίθετά τους ξεκινούν από Α και μέχρι Μουτσάι Ιωάννα

από την Τρίτη 7/3/23 και μέχρι την Τρίτη 25/4/23.

Για τους/τις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες

από την Τρίτη 2/5/23 μέχρι Τρίτη 6/6/23

Το εργαστήριο θα ξεκινά στις 18.30 στην αίθουσα Κ16.213

Το θεωρητικό μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 16.00, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Η Διδάσκουσα