ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΠΑΙ28 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ” ΤΟΥ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΠΑΙ28 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ” ΤΟΥ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής “ΠΑΙ28 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ” του Ε’ Εξαμήνου θα ξεκινήσει αύριο ημέρα Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 16,00-19,00 (Πανεπιστημιούπολη 1 – Άλσους Αιγάλεω Κτίριο Κ8.114 – Πρώτος Όροφος)

Η Καθηγήτρια του μαθήματος 

Μαρία Τσούτσουβα