ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ποιοτικές προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ποιοτικές προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ποιοτικές προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα

Στ’ εξάμηνο

Το μάθημα επιλογής «Ποιοτικές μέθοδοι στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα»  θα εξεταστεί, για όσους το επιλέξουν, είτε με απαλλακτική εργασία, είτε με συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις.  Όσοι το επιλέξουν, παρακαλούνται να εγγραφούν στο e-class στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC450/.

 

Η διδάσκουσα,

Ζωή Ζιωντάκη