Ανακοίνωση σχετικά με την Διευκόλυνση των φοιτητών / τριών, από περιοχές που επλήγησαν από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα

Ανακοίνωση σχετικά με την Διευκόλυνση των φοιτητών / τριών, από περιοχές που επλήγησαν από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα

Σε συνέχεια του ακόλουθου μηνύματος που απέστειλε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (12/9/2023, 4:08 μμ)

 

“Κατανοώντας τις δυσχέρειες από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της χώρας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμπαρίσταται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές και κάνει ισχυρή σύσταση στους διδάσκοντες να τους /τις διευκολύνουν για την  εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.   

Ειδικότερα να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους φοιτητές/σε αυτές τις φοιτήτριες να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον το ζητήσουν, με μόνο αποδεικτικό την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας από όπου προκύπτει η κύρια και μόνιμη κατοικία τους.”  

 

όσοι/όσες φοιτητές/τριες  έχουν ως κύρια και μόνιμη κατοικία τους την Περιφέρεια Θεσσαλίας (αυτό πρέπει να αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα) και επιθυμούν να εξεταστούν σε μάθημα του προγράμματος στο οποίο δεν κατάφεραν να προσέλθουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασής του, και εφόσον το επιθυμούν, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα  στον/στην διδάσκοντα/διδάσκουσα του μαθήματος προκειμένου να συνεννοηθούν για την εξέταση του μαθήματος. Σημειώνεται ότι αφορά τα μαθήματα του προγράμματος από τις 5/9 και μετά.

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εξέταση σε ημερομηνία που θα οριστεί είναι η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας από όπου προκύπτει η κύρια και μόνιμη κατοικία τους.  

Επί, διευκρινίζεται ότι η διευκόλυνση αυτή παρέχεται εφόσον δεν εξετάστηκαν κατά την αρχική ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος με βάση το αναρτημένο πρόγραμμα και δεν αφορά επανεξέταση μαθήματος.

Εκ μέρους του Πρόεδρου του Τμήματος