ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες /τές

Σας υπενθυμίζουμε τα εξής παρακάτω τα οποία και πρέπει να ακολουθούνται,  για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος καθώς και την άμεση εξυπηρέτησή σας:

  • Η επικοινωνία με τη Γραμματεία ή τους/ις καθηγητές/τριες του Τμήματος γίνεται μόνο μέσω της ιδρυματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (……..@uniwa.gr). Δεν δίνονται απαντήσεις και δεν αποστέλλονται έγγραφα σε προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οικείου προσώπου.
  • Η δια ζώσης επικοινωνία γίνεται μόνον εφόσον έχει προγραμματιστεί ραντεβού μέσω email και σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.
  • Για την έκδοση Βεβαίωσης Φοίτησης, υποβάλλεται αίτηση από τον φοιτητή/τρια στην Πλατφόρμα του Φοιτητολογίου / Πιστοποιητικά και το έγγραφο λαμβάνεται από εκεί υπογεγραμμένο, σε 2-3 το πολύ ημέρες. Η βεβαίωση ισχύει για όλο το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.
  • Η ενημέρωση όλων των φοιτητών/τριών γίνεται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, του Πανεπιστημίου, την ηλεκτρονική τάξη e-class (ανακοινώσεις καθηγητών/τριών) καθώς και το ακαδημαϊκό e-mail, τα οποία και πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  https://ecec.uniwa.gr/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: https://www.uniwa.gr/,      

Από την Γραμματεία του Τμήματος