ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ’ και Η’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ’ και Η’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

“Την Πέμπτη, 14/4, ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης στο μάθημα Ψηφιακή εποχή & παιδί στην αίθουσα Κ5.003 (για το μάθημα που χάθηκε την Καθαρά Δευτέρα.”

 “Την Πέμπτη, 14/4, ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης στο μάθημα Κοινωνική ψυχολογία στην αίθουσα Κ5.003 (για το μάθημα που χάθηκε την Καθαρά Δευτέρα).”

 

Ο διδάσκων

Ε. Βασιλικός