Απόφαση της 17ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (2/9/2021) του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα “Διαπιστώσεις και προβληματισμοί σχετικά με «Το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα» και τις Διατάξεις του Σχέδιου Νόμου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρόγραμμα «Κυψέλη»

Απόφαση της 17ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (2/9/2021) του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΤΑΦΠΠΗ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα “Διαπιστώσεις και προβληματισμοί σχετικά με «Το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα» και τις Διατάξεις του Σχέδιου Νόμου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρόγραμμα «Κυψέλη»

“Διαπιστώσεις και προβληματισμοί σχετικά με «Το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα» και τις Διατάξεις του Σχέδιου Νόμου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρόγραμμα «Κυψέλη»”