ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024