Δελτίο τύπου για το Διεθνές Συνέδριο του Educational Leaders Without Borders