ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHILD MOVE – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11/5