Ενημέρωση για θερινά σχολεία σε ειδικά θέματα μεθοδολογίας.

Ενημέρωση για θερινά σχολεία σε ειδικά θέματα μεθοδολογίας.

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα θερινά σχολεία σε ειδικά θέματα μεθοδολογίας πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2022

https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2022