ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 23/29-12-2020 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021, ως ακολούθως :

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021