ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2021-2022

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό η Εξέταση – Αξιολόγηση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 11/07/2022 έως και  22/07/2022.

Όσοι Φοιτητές/τριες θέλουν να εξεταστούν την παραπάνω περίοδο θα επικοινωνήσουν και θα αποστείλουν στον επιβλέποντα καθηγητή /τρια ηλεκτρονικά από το Ακαδημαϊκό τους email,

  1. Το έντυπο Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή.
  2. Την πτυχιακή εργασία σε Αρχείο PDF.

 Ημερομηνία κατάθεσης από 10/06/2022 έως 24/06/2022.

Ο επιβλέπων καθηγητής αποστέλλει στο email της Γραμματείας,

  • Τα δύο παραπάνω αρχεία υπογεγραμμένα.
  • Ημερομηνία εξέτασης και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης πτυχιακών, ώστε να αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: https://ecec.uniwa.gr/spoydes/proptychiakes-spoydes-2/ptychiakes-ergasies/

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος