ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση»

Για όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΣΕΛΙΔΟ Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδ

ΑΦΙΣΑ Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης