Κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων στον άξονα Εκπαίδευση – Τέχνη – Πολιτισμός.

Κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων στον άξονα Εκπαίδευση – Τέχνη – Πολιτισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΕΥΜΑΘΕΙΑ Δ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ