ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με την με αρ. 14/28-06-2021 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Δ.Ο.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετική με τις κατατακτήριες εξετάσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ).

Για τους πιστοποιημένους από ΙΕΚ θα ακολουθήσει ΝΕΑ ανακοίνωση.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα κατατεθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Η Συνέλευση προτείνει όπως η κατάταξη των πτυχιούχων γίνει με γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα.

Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο  Γ’ Εξάμηνο.

Ο αριθμός των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματός μας.

 

ΤΑ  ΕΞΕΤΑΞΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

 

I. ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ I

 

 1. Η θέση του βρέφους διαχρονικά στην οικογένεια και την κοινωνία
 2. Στόχος και σκοπός της αγωγής βρέφους
 3. Ο ρόλος του παιδαγωγού βρεφών και μικρών παιδιών – χαρακτηριστικά
 4. Προγεννητική περίοδος: α) Το έμβρυο και  οι ικανότητές του β) σημασία της εμβρυικής  περιόδου για το έμβρυο, τη μέλλουσα μητέρα και τον πατέρα γ) η ψυχολογία της εγκύου  δ) παράγοντες που βλάπτουν την έγκυο και το έμβρυο
 5. Περί-γεννητική περίοδος: Το νεογέννητο και τα χαρακτηριστικά του.
 6. Έμβρυο και νεογνό: ευρήματα ερευνών και η επιρροή τους στην ψυχοπαιδαγωγική του βρέφους
 7. Σχέση μητέρας-νεογνού: Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του αρχικού δεσμού.
 8. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και βασικές ανάγκες βρεφών 0-12μηνών.
 9. Διατροφή βρέφους 0-12 μηνών
 10. Ο ύπνος των βρεφών – διαταραχές
 11. Η σημασία της σωστής φροντίδας στη σωματική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού και ειδικότερα για τα βρέφη
 12. Η ψυχοπαιδαγωγική ενασχόληση με το βρέφος (0-12 μηνών).
 13. Επικοινωνία βρέφους και ενήλικα

 

    Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Τα πρώτα κρίσιμα χρόνια του παιδιού μας, Leach P. έκδοση: 1η έκδ./2018 Εκδότης: Εκδόσεις Α. Παπαζήσης μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Τα κεφάλαια: Μέρος  Ι : Οι πρώτοι έξη μήνες σελ.9 -203 και Μέρος ΙΙ:  Το μεγαλύτερο μωρό : Από τον έκτο μήνα ως τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου  σελ. 23-106
 • Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους, Ντέσμοντ Μόρις, 1η έκδ/2008 Εκδότης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ
 • Η πρώτη πρώτη σχέση, Brazelton Berry T.,Cramer Bertrand , Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ
 • Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων, Berk Laura (Επιμ: Μπότσαρη Εύη) 1η/2015, Εκδότης: ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ. Τα κεφάλαια που αφορούν τον πρώτο χρόνο ζωής .

 

ΙΙ.  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 

 1. Η συγκρότηση της Προσχολικής Παιδαγωγικής ως διακριτό επιστημονικό πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Έννοια, στόχοι και περιεχόμενο.
 2. Οι φιλοσοφικές βάσεις της Προσχολικής Παιδαγωγικής (Rousseau, Dewey, Moss).
 3. Θεμελιωτές της Προσχολικής Παιδαγωγικής. Froebel, MacMillan, Montessori, Décroly, Kergomare, Malaguzzi.
 4. Κατασκευάζοντας την πρώιμη παιδική ηλικία – Η εικόνα του παιδιού.
 5. Προσεγγίσεις της Προσχολικής Παιδαγωγικής. The Whole Child Approach.
 6. Ιστορική συγκρότηση των θεσμών προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Κράτος και Φιλανθρωπία.
 7. Οι προσχολικοί θεσμοί ως κοινωνικές κατασκευές και ως κοινωνικό δικαίωμα.
 8. Μορφές συστημάτων προσχολικών θεσμών – Ολικότητα και διχοτομία
 9. Μετασχηματίζοντας τον προσχολικό θεσμό: Από το ιατρικό στο παιδαγωγικό παράδειγμα
 10. Το ζήτημα της ποιότητας στους προσχολικούς θεσμούς
 11. Από το λόγο της ποιότητας στον λόγο της δημιουργίας νοήματος
 12. Αυτόνομα και ικανά συστήματα προσχολικής αγωγής και φροντίδας
 13. Οι προσχολικοί θεσμοί ως forum της Κοινωνίας Πολιτών
 14. Νέοι ορίζοντες: Ο αναπροσδιορισμός της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Dahlberg G., Moss P. & Pence A. (2021). Πέρα από την Ποιότητα – Γλώσσες αξιολόγησης στην Προσχολική Αγωγή. Κυπριανός Π., και Μουσένα Ε. (Επιμ.) Αθήνα: Gutenberg.
 • Μουσένα Ε. (2021). Επικοινωνία και Προφορικότητα στην Εκπαίδευση: Προγράμματα και Παιδαγωγικές Πρακτικές. Αθήνα: Gutenberg.
 • Conkbayir M., Pascal C – (2019). Εισαγωγή στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή. Κάκουρος Ε, Μουσένα Ε (επιμ.) Αθήνα: Gutenberg.
 • Πετρογιάννης Κ., Melhuish E. C. (1999). Προσχολική ηλικία. Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Houssaye J. (επιμέλεια), (2000). Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

    

III. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

 

 1. Ο κλάδος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας – Ιστορική αναδρομή
 2. Εξέλιξη και ανάπτυξη
 3. Αντικείμενο μελέτης της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 4. Θεωρητικές ανάπτυξη του παιδιού από την αρχαιότητα έως τα τέλη του 19ουαιώνα.
 5. Περίοδοι ανάπτυξης
 6. Ψυχανάλυση
 7. Οι επίγονοι του Freud
 8. Συμπεριφορισμός
 9. Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης – J. Piaget
 10. Οι επίγονοι του Piaget  
 11. Κοινωνικός Εποικοδομισμός – L.S. Vygotsky
 12. Θεωρία Προσκόλλησης (Δεσμού)
 13. Θεωρία Διυποκειμενικότητας  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2011). Αναπτυξιακή ψυχολογία: παρελθόν, παρόν, και μέλλον. Ηράκλειο: Π.Ε.Κ.

Salkind, N.J. (2013). Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης

Slater, A. & Bremmer, G. (2019). Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Αθήνα: Τζιόλα.