Οδηγίες για την COVID-19-Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος

Οδηγίες για την COVID-19-Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος

Ενόψη της έναρξης της δια ζώσης διδασκαλίας, υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας https://www.uniwa.gr/covid-19/ είναι αναρτημένες όλες οι οδηγίες και πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των Υγειονομικά Υπεύθυνων για το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ύποπτου η Επιβεβαιωμένου Κρούσματος.

Για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Υγειονομικά Υπεύθυνη είναι:

ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΖΩΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 693 657 6687 zhadzidaki@uniwa.gr

 

Διαβάστε το Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος

Διαβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ  Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19: Οδηγίες για φοιτητές

Διαβάστε τα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19: Οδηγίες για φοιτητές

Διαβάστε τις οδηγίες στην επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://www.uniwa.gr/covid-19/