ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση και παραλαβή Παπύρων των αποφοίτων του τμήματος:

Πάπυροι που αφορούν αποφοίτους ΤΕΙ και ΠΑΔΑ μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου με ημερομηνία 2/3/2018 έως και σήμερα, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. Θα υπάρξει ανακοίνωση που θα μείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα για αρκετό διάστημα ώστε να ενημερωθούν όλοι οι απόφοιτοι.

 

Μπορούν να παραληφθούν οι Πάπυροι που αφορούν όσους αποφοίτησαν πριν από τις 2/3/2018, από το:

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας με αριθμό Πτυχίου από 1 έως 2041

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας με αριθμό Πτυχίου από 2042 έως 3307

Η παραλαβή του παπύρου θα γίνεται εφόσον έχει προγραμματιστεί ραντεβού, (λόγω των μέτρων που ισχύουν) μέσω email: ecec@uniwa.gr , καθώς και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αποφοίτου ή εξουσιοδότηση σε περίπτωση που παραλάβει τρίτο πρόσωπο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος