Προκήρυξη εισαγωγής εκπαιδευόμενων στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Προκήρυξη εισαγωγής εκπαιδευόμενων στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Σας ενημερώνουμε για ένα Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”, (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στην Ιστοσελίδα http://alypias-tehni.ll-learning.uth.gr/ και στη Γραμματεία του προγράμματος: e-mail: alypias-tehni@uth.gr, τηλ.: 6945330772 & 24210-06366.

Για να δείτε την προκήρυξη μπορείτε να πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022 Σύντομη μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022 Εκτεταμένη μορφή