Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία