ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο σύνδεσμος παρακάτω περιέχει όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο πρώτων βοηθειών:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ