Συμμετοχή σε εικαστική εκδήλωση με την επωνυμία “ΤΟ ΑΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ” – Grande Lessive