Συμμετοχή σε Ημερίδα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Politecnico de Portallegre.

II-ENCONTROS-DE-EDUCAÇÃO-E-PEDAGOGIA-DETALHE-SITE.

Συμμετοχή σε Ημερίδα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Politecnico de Portallegre.

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η Κυρία Σωτηρίου Χριστίνα Διδάκτωρ Μουσικής Παιδαγωγικής και η Κυρία Στέλλα Ρέτσιου, Μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Μουσικής και Κινητικής Αγωγής του ΤΑΦΠΠΗ συμμετέχουν διαδικτυακά στην Παιδαγωγική Ημερίδα Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής στο Politecnico de Portallegre στη Escola Superior de Educacao de Ciencias Sociais (Σχολή Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών), με τίτλο: “Artistic Education: Music for Children” έπειτα από Πρόσκληση της Καθηγήτριας Μουσικής Παιδαγωγικής Susana Maia Porto, με θέμα εισήγησης μας: ‘’Music and Movement Education for early childhood’’