ΣΥΝΕΔΡΙΟ ELWB – UNIVERSITY OF WEST ATTICA – ICPEL 29-31/5/2023