ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να υποβάλλουν τη δήλωση των μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 μέχρι σήμερα το βράδι 12 η ώρα. 
Αναλυτικές οδηγίες στην ανακοίνωση: