Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές/-τριες που χρωστούν το μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι: Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Ανισότητες, δύνανται να έχουν πρόσβαση στο eClass του εν λόγω μαθήματος και να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη μέσω των ανακοινώσεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο eClass. ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2021-2022

Μετά την αποστολή των αιτήσεων  καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με αριθμό 1-10/01/2022, εγκρίνει την  μετεγγραφή-μετακίνηση από άλλο Τμήμα των δικαιούχων Φοιτητών/τριών στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής..

Για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της εγγραφής όλοι οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία κατά προτίμηση με Email ή θα συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα των Τμημάτων από τα οποία προέρχεστε προκειμένου να ζητήσετε τη  διαγραφή σας από εκεί. ...

Περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδ. Έτος 2021-2022  στην υπ΄αριθμ.27/20-12-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σας γνωστοποιούμε τη λίστα με τους επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων για το έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Θα αποσταλεί στο προσωπικό email των επιτυχόντων οδηγίες σχετικές με την περαιτέρω διαδικασία. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, ...

Περισσότερα

Μια νέα εποχή ολιστικής μεταρρύθμισης ανατέλλει για το ιστορικό ίδρυμα της Αθήνας, με έτος ίδρυσης το 1859, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.), της μεγαλύτερης δομής σε αριθμό επωφελουμένων ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας της χώρας και της αυτοδιοίκησης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α) που θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Τμήμα μας λειτουργεί ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου καθώς και η επιτροπή υπευθύνων ετών.

Ο/Η ΑΣ, μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή του/της εμπειρία παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας. Ο/Η ΑΣ υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο, ...

Περισσότερα

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022 του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι πληροφορίες και οι αιτήσεις για τη μία (1) θέση μόνιμου ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπ/σης, Π.Ε., στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία βρίσκονται και στους παρακάτω συνδέσμους.  ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, ...

Περισσότερα