Ανακοινώσεις

Αγαπητοί φοιτητές/τριες Προκειμένου να ξεκινήσετε την εκπόνησή της πτυχιακής σας εργασίας, οφείλετε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το έγγραφο  Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σας και υπογεγραμμένο, στο email του Επιβλέποντα Καθηγητή. Οι Καθηγητές που επιθυμούν να αναλάβουν την επίβλεψη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ" ΤΟΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ" ΤΟΥ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΤΟΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ανακοίνωση για το Μάθημα Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία (501)  του Ε' Εξαμήνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ)   ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/10/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ : "ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΤΤΑ https://eclass.uniwa.gr/courses/ECEC261/   ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams     ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ...