ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

synedrio prosholikis agogis

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η διεξαγωγή του Θ’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο και την Κυριακή 23 & 24 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα,
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σχετικό link ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής (https://www.elepepa.gr/)