Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

ΑΠΠ74

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Δεν θα ενεργοποιηθεί

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια
Σε επίπεδο γνώσης θα είναι σε θέση να ανακαλεί και να περιγράφει:

 • Τη θεωρία που συνδέεται με την πράξη του χορού.
 • Τα θεωρητικά σχήματα που υποστηρίζουν την σύνδεση σώματος-νου.
 • Τις γνώσεις σχετικά με τις ανατομικές δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και την ικανότητά του να «επανεκπαιδεύεται» και να εξελίσσεται μέσα από την τέχνη του χορού.
 • Τα σχετικά με την κατανόηση της λειτουργικότητας της αναπνοής.
 • Τις γνώσεις σχετικά με τη δύναμη της επαφής και του αγγίγματος μέσα από την πρακτική του contact improvisation.
 • Τις γνώσεις σχετικά με την ικανότητα του σώματος να διαχειρίζεται λειτουργικά τις φυσικές δυνάμεις ατομικά και μαζί με τον άλλον/άλλους.
 • Να αντιλαμβάνεται τον χορό με σφαιρικό τρόπο.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι σε θέση να επεξηγεί και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με:

 • Τον τρόπο βελτίωσης της επαφής με το σώμα τους και της σωματικής τους έκφρασης.
 • Τη σύνδεση σώματος-νου και της σωματοποίησης.
 • Τη χρήση πλούσιου κινησιολογικού λεξιλογίου και των εργαλείων του δημιουργικού χορού.
 • Τη λειτουργική κίνηση, από το βάδισμα μέχρι τον χορό και να είναι σε θέση να κινείται και να χορεύει έχοντας επαφή με ένα άλλο σώμα (contact improvisation).

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τα ανωτέρω ως ακολούθως:

 • Να αναπτύξει και να ενισχύσει την φαντασία και την δημιουργικότητα.
 • Να είναι σε θέση να μεταφέρει την βιωμένη αίσθηση που κατέκτησε στη διδασκαλία του/της.
 • Να έχει σύνδεση με τον εαυτό του/της και τους άλλους.
 • Να έχει άνεση στη σωματική επαφή και επικοινωνία.
 • Να αποκτήσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του/της, και σε σχέση με το αντικείμενο του χορού ως εργαλείο υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Να μεταφέρει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το ήθος των τεχνών της Μουσικής και του Χορού και να τις εφαρμόζει στον Παιδικό σταθμό σε άλλους χώρους αγωγής με αυτονομία και με κοινωνική υπευθυνότητα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Διακαλλιτεχνική θεώρηση και ερευνητική ικανότητα.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Συνειδητοποίηση της εξελικτικής κίνησης μέσα από την παρατήρηση των αναπτυξιακών σταδίων των νηπίων.
 2. Ανάλυση των σταδίων από την ξαπλωτή θέση στην όρθια.
 3. Παιχνίδια μεταφοράς του σώματος στα επίπεδα και στον χώρο.
 4. Σύνδεση άκρων με τον κορμό και την λεκάνη.
 5. Συνειδητοποίηση της ενότητας της σπονδυλικής στήλης. H σπειροειδής κίνηση της σπονδυλικής στήλης και
  η ικανότητά της να συστρέφεται/ counter rotation.
 6. Μελέτη της λειτουργικής αναπνοής.
 7. Η στήριξη των ποδιών στο έδαφος – ανάλυση περπατήματος.
 8. Μετακίνηση στον χώρο με διάφορους τρόπους, σημεία στήριξης, ισορροπίες, μεταφορές εκτός βάρους. Κυλίσματα, πτώσεις.
 9. Κέντρο βάρους και επιμέρους κέντρα βάρους των μερών του σώματος (μαριονέτες). Μεταφορές χωρίς βάρος, λειτουργική μεταφορά στον χώρο.
 10. Διαχείριση των φυσικών δυνάμεων: αδράνεια, ισορροπία, βάρος, φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις μαζί με ένα άλλο άτομο (contact improvisation).
 11. Επαφή με τον άλλον, η δύναμη του αγγίγματος, η στήριξη και η εξισορρόπηση (contact improvisation -counter balance).
 12. Ροή της κίνησης: παρουσία σωματική και ψυχική στη «στιγμή» του χορού.
 13. Δημιουργικός χορός, σύνθεση, αυτοσχεδιασμός.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Albright, A.C. (2016). Χορογραφώντας τη διαφορά. (μτφ. Ε. Μιχαλοπούλου). Αθήνα: Νήσος. Feldenkrais, M. (1994). Συνειδητοποίηση δια μέσου της κίνησης. Αθήνα: Θυμάρι.
Μπαρμπούση, Β. (1999). Κίνηση- χορός & ψυχοσωματική ανάπτυξη: Μία παρέμβαση-πρόταση προς την κατεύθυνση της αλλαγής των προτύπων της κίνησης του σώματος ως νευρομυοσκελετικού γεγονότος. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Τρίκαλα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μπαρμπούση, Β. (2004). Ο χορός τον 20ό αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης.
Νικολοπούλου, Π. (2009). Η επίδραση των σωματοποιημένων πρακτικών στην ποιότητα της κίνησης
των χορευτών και την εμπειρία της ροής. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Paxton, S. (1972). Chute, video. Retieved January 17, 2017 from https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmIeHA.
Thomas, H. (2003). The body, dance and cultural theory. New York: Palgrave Macmillan.
Todd, Μ.Ε. (1997). The thinking body. London: Dance Books.
Tufnell, Μ. & Crickmay, C. (2001). Body Space image: Notes about Ιmprovisation and Performance. London: Virago Press.